szín: Színes, formátum: Kemény borítós, oldalak száma: 142, ár: 280.00 HUF, Befejezett sorozat

Készítők

Tartalom
"Júda és Izrael prófétái
Salamon halála után az Igéret Földje kettészakad. Az északi rész Izrael királysága, fõvárosa Szamaria, a déli rész, Jeruzsálem körül Júda királysága. Dávid városának ellensúlyozására az északi királyságban két új szentélyt is építenek, aranybikával a fõoltáron.
A láthatáron két nagyhatalom verseng egymással: Egyiptom és Asszíria, és kétfelõl szorongatják a zsidó népet. Megalázó védelmi szövetséget ajánlanak. Ebben az árulástói, kétségektõl teli nyomorúságos idõben küld prófétákat az lsten, hogy az õ szándékait hirdessék.
Megjósolja a veszélyeket, a bûnöket ostorozva, újraélesztve a reményt, a Teremtõ kifogyhatatlan jóságára hivatkozva hirdetik lsten dicsõségét. Illés, Elizeus, Amósz és Hóseás, Ézsajás és Mikeás- ki-ki a maga adottságai szerint - megpróbálják elhárítani a fenyegetõ veszélyeket.
721 -ben idõszámításunk elõtt asszír seregek fogják ostromgyûrûbe Szamariát."
Módosítva: ZoTyA, 2014-10-27 08:30:52