Kázmér és Huba

Befejezett sorozat, 2007 - 2013

Vásárlás

Adatok

Kiadó(k)
Megjelent
13 szám
Ismertető
A Kázmér és Huba (eredeti címén Calvin and Hobbes) Bill Watterson író és rajzoló képsora. A sorozat eredetileg 1985 és 1995 között jelent meg az Egyesült Államokban, a Universal Press Syndicate sajtóügynökség közvetítésével. A képregény két címszereplõje Kázmér (eredetileg Calvin), a hatéves örökmozgó és öntörvényû kisfiú, valamint Huba (eredetileg Hobbes), Kázmér plüsstigrise és egyben legjobb barátja. Míg Kázmér szemében Huba legtöbbször antropomorf tigrisként jelenik meg, addig a történetek más szereplõi egyszerû plüss játékfigurának látják. A kritikailag is elismert képsorok népszerûsége megjelenésük során folyamatosan nõtt, megszûnésekor már nagyjából 2400 újság oldalán volt olvasható az Egyesült Államokban. A Kázmér és Huba egyike az amerikai képregény történetében legsikeresebb és legelismertebb képsoroknak. A sorozatról számos tanulmány született. A Kázmér és Huba mintegy 3000, Bill Watterson által adományozott eredeti képsorát 2005 óta az Ohio Állami Egyetem Billy Ireland Képregény Könyvtár és Múzeuma õrzi.

A nyilvánosságtól való visszahúzódásáról ismert Watterson sajtóügynökségéhez fûzõdõ kapcsolatát szinte a Kázmér és Huba megjelenésének kezdetétõl fogva folyamatos viták és kompromisszumok jellemezték. Az alkotó nem volt hajlandó képsora licencét áruba bocsátani, mivel úgy gondolta, hogy munkája bármi más formában való felhasználása rombolná az eredeti alkotást. Watterson kitartó állásfoglalása révén a Kázmér és Huba népszerû szereplõi néhány ritka kivételtõl eltekintve egyetlen más kereskedelmi terméken sem tûntek fel, csak magán a képsorok gyûjteményköteteiben és néhány, a sorozatot megjelentetõ folyóiratoknak küldött reklámterméken.

A Kázmér és Huba magyar fordításban az 1990-es évek elejétõl kezdve jelent meg különbözõ képregényfüzetekben és folyóiratokban, így például a Képregény Koktélban, a Tiszta Diliben, a Garfieldban és a Metropolban. A képsor gyûjteménykötetekben való kiadását, Nikowitz Nóra fordításában a Vad Virágok Könyvmûhely kezdte meg 2007-ben.

forrás: wikipédia

Kázmér és Huba képregényei

Módosítva: 2015-03-08 19:56:41