Napkút Kiadó

2db képregény, 2010 - 2016 között

Általános adatok

Történet
A kiadót Szondi György alapította 2003-ban, azzal a céllal, hogy az 1999 óta megjelenõ Napút folyóirat mögé kiadói bázist teremtsen, egyúttal lehetõséget biztosítva a periodika megjelentetése mellett a könyvkiadásra.

Nevének eredete szintén a folyóiratra utal vissza, és szándék szerint a kiadó neve is Napút lett volna, de mivel az alapítás elõtt röviddel ez (mint kiadói név) foglalttá vált, a Napkút elnevezésre esett a választás.

A Napkút Kiadó elsõsorban olyan kevésbé vállalt könyvtípusokat igyekszik megjelentetni, melyeknek a nyereséges terjesztése valószínûtlen: verseskönyvek, drámagyûjtemények, tanulmánykötetek, továbbá mûfordítások, azok is fõleg kisebb népek (pl. bolgár, szerb, finn, norvég, számi, izlandi stb.) irodalmából.

A kiadó 13 sorozata is ezen ars poetica jegyében született és él. A sorozatok közül kiemelhetõ a Kútfõ Bibliotéka (friss kutatói összefoglalások a kultúra területén), az Ómúltunk Tára (új tudományos megközelítések, kismonográfiák), a Hang – Kép – Írás (dokumentumok a jelzett hármasságban, ebben szerepelt eddig Mészöly Miklós, Orbán Ottó, Bella István és Szabó Magda).

A Napkút adja ki az évente tíz (minden esetben tematikus) számmal jelentkezõ Napút folyóiratot, a folyóirat mellékleteként 2006 óta jelentkezõ Káva-Téka füzetsorozatot, az Eleink õstörténeti folyóiratot, továbbá különbözõ szerzõktõl évi ötven-hetven könyvet.

Fontos törekvése a kiadónak, hogy teret nyisson pályakezdõ alkotóknak, illetve "visszahozzon" a hallgatásból olyan idõsebb írókat, akiknek régóta nem jelent meg új kötete. Utóbbira példa Hubay Miklós, akinek Két kuruc beszélget és Aztán mivégre az egész teremtés? címû kötetei a Napkútnál jelentek meg 90, illetve 92 éves korában, tíz év írói visszavonultság után. Hasonlóan a Napkútnál jelent meg kötete hosszú idõ után Babics Imrének, Bognár Antalnak, Csörsz Istvánnak, Isztray Botondnak, Kemenczky Juditnak és Sebõk Évának.

Jellemzõen a kiadónál jelentetik meg mûveiket 10 év óta, és közel esztendei gyakorisággal: Báthori Csaba, Lászlóffy Csaba, Noth Zsuzsánna és Verrasztó Gábor.

A Napkút által meghirdetett pályázatok közül említést érdemel a minden évben ismétlõdõ Cédrus-pályázat, amelyre mûfaji megkötés és terjedelmi korlát nélkül beküldhetõ bármi, illetve a haiku-pályázat, amelyet 2008 óta minden évben tematikus formában kiírnak, és eredményét, a kiemelt pályamûveket a Napút folyóirat közli.

A Napút-levéllel és –éremmel az alkotó életük delelõjén álló mûvészeket, tudósokat jutalmazza a kiadó (eddigi díjazottak: Bertalan Tivadar, Doncsev Toso, Erdélyi István, Katona Tamás, Lászlóffy Aladár, Mohás Lívia, Radnóti Zsuzsa), a Hetedhét Napút-díjat a mûfordítói teljesítmény elismeréseként adják ki (Báthori Csaba, Galgóczy Árpád, Gállos Orsolya, Szénási Ferenc).

A kiadó jelmondata: Egyedül együtt jobb.

forrás: wikipédia

Napkút Kiadó képregényei