Teremj, világ!

Egyszeri kiadvány, 2010

Adatok

Kiadó(k)
Megjelent
1 szám
Ismertető
A Bli verden cím? kötet, amit az olvasó most a kezében tarthat, a 20032006-os id?szakban folytatásokban jelent meg különféle norvég irodalmi folyóiratokban, majd 2007-ben könyv alakban is. A kötet szabadon értelmezett folytatása a 2006-ban kiadott Hverandres (Egymáséi) cím? versösszeállításnak. A Bli verden cím? kötet 2007-ben elnyerte az év legjobb képregényének járó norvég Sproing-díjat.
„A Bli verden (Teremj, világ!) cím a gyermek földöntúliból földivé való átváltozására utal. Másként fogalmazva: az istenib?l emberivé. A Bli verden kötet második fele utal arra a folyamatra is, amelyen a közösség keresztülmegy (ami ugyanis egyfajta parafrázis Mózes els? könyvére). Ez a „nép” letelepszik egy adott helyen, életre kel, történelmet ír, neveket ad környezetének. „Világot kreálnak”, „megteremt?dnek a világban”, „megteremtik világukat”, „megkeresztelik a világot, hogy az legyen”. Fölkeltik a világot névtelenségéb?l és a tudatlanság miatti elérhetetlen, láthatatlan (és isteni) szunnyadásából. Lehetett volna a cím Nevek a vízen; vagy: Nevezd a világot embernek. De Bli verden lett, mert ez kifejezi norvégul a gondolataimat.”

Teremj, világ! képregényei